Skip to content

Valtion tuki öljylämmityksestä luopumiseen vuonna 2021

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla myös vuonna 2021.

Avustusta voi hakea niin kauan kuin eduskunnan myöntämä määrärahaa riittää, kuitenkin enintään syksyyn 2022 asti. Hankkeen on oltava valmis, laskun on oltava maksettu ja maksatushakemuksen on oltava TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksessa (KEHA-keskus) viimeistään 18.11.2022.

Valtion talousarviossa on varattu vuodelle 2021 uusi, noin 9,4 miljoonan euron määräraha, jolla tuetaan edelleen öljylämmityksen vaihtamista pientaloissa. Uuteen määrärahaan liittyvät yksityiskohdat tarkentuvat alkuvuodesta.

Lähde: Ely-keskus

Tarjouspyyntö
close slider